پنج مرحله مراقبه‌

رای دهی: 2 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

 

پنج مرحله مراقبه‌راحت‌، ولي با كمري صاف بنشينيد، تمام سنگيني و وزن بدنتان را روي صندلي يا كوسن احساس كنيد كه رويش نشسته‌ايد و روي آن خودتان را شل كنيد و راحت باشيد. مجسم كنيد كه از طريق نافتان‌، هوا را به داخل میدهيد و خارج میكنيد و نفس میكشيد، چند نفس عميق بكشيد تا آرام بگيريد. تمام توجه و احساس‌تان را روي نقطه انتهاي ستون فقرات‌تان متمركز نماييد، آن را به عنوان نقطه‌اي از انرژي در ذهن تان مجسم كنيد. متوجه باشيد كه در آنجا چه احساساتي را تجربه میكنيد: 

    1 - توجه و حواستان را روي فرق سرتان متمركز نماييد، مجسم كنيد كه يك نقطه انرژي آنجا وجود دارد. توجه كنيد كه چه احساساتي را در آنجا تجربه میكنيد. اين دو خط را احساس كنيد كه با خطي از نور درون بدن نزديك ستون فقرات‌تان به هم متصل شده‌اند. بگذاريد انرژي آزادانه بين اين دو نقطه حركت كند. 

    2 - بعد، توجه و حواستان را در نقطه‌اي متعادل و تراز به موازات اين خط در عمق وجودتان‌، در مركز و هسته جسم و وجودتان به استراحت در آوريد. 

    3 - در ذهن‌تان مجسم كنيد كه از اين مركز وجودیتان‌، خطي از نور به سمت پايين بدنتان يعني پاهايتان گسترش پيدا میكند، انگشتان پايتان را شل میكند و درون زمين غرق میشود و فرو میرود. نفس عميقي به بيرون دهيد، بگذاريد همه خستگی، تنش و فشارها از اين خط داخل زمين فرو روند. 

    4 - در حالي كه نفس به داخل میدهيد، در ذهن‌تان مجسم كنيد كه انرژي تازه و دگرگون شده زمين را از طريق كف پاهايتان به داخل جسمتان میكشيد. بگذاريد آن انرژي تمام جسم‌تان را پر كند، از نوك پا تا فرق سرتان را، و احساسي از مورد حمايت و در آغوش گرفته شدن از طريق استواري و صلابت زمين برايتان را به ارمغان بياورد. توجه و حواستان را به كانون و مركز وجودتان معطوف كنيد و نفس‌هاي عميق بكشيد. در ذهن تان خطي از نور را مجسم كنيد كه از فرق سرتان بلند میشود و درون آسمان آبي صاف‌، به قعر بهشت میرود. هواي تازه را با تمام وجود استنشاق كنيد. 

    5 - بگذاريد درخشش‌، تلألؤ، برق‌، نور، شفافيت و صافي آسمان و ملكوت روي خط نور بتابد و پخش شود و كل بدنتان را پر كند. از عمق وجودتان نفس بكشيد و انرژي ناشي از زمين و آسمان را احساس كنيد كه درهم درآميخته‌اند. 

    از اين نقطه به بعد، بگذاريد توجه و حواستان روي ورود و خروج هوا به جسم تان (نحوه نفس كشيدنتان‌) با استفاده از روش‌هاي تمركزي ذكر شده در بالا متمركز باشد.

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.