مديتيشن استرس را كاهش مي دهد

رای دهی: 2 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

 مدیتیشن و کاهش استرس

 مدیتیشن استرس را كاهش می دهد
 
به هنگام استرس همه چیز را خطا می یابی.

تو را نیرویی نیست، به ساده گی بیمار می شوی.

تو را منطقی نیست. احساسات تو خشن می شود. درمانده می مانی.

با آموختن مراقبه استرس دور می شود.

و در قلمروهای مختلف زندگی خویش موفق خواهی بود.

تو کیستی؟

به قیافه خود خوب نگاه كن، تو كیستی؟ آیا این چهره كه دیگران آن را می بینند همانی است كه تو از خود می شناسی؟ خود واقعی و درونی تو چگونه آدمی است؟ آیا بین این چهره ظاهری كه دیگران می بینند و آن چه واقعاً هستی تفاوت زیادی هست؟ چهره درونی تو چه چیزهایی در خود نهفته دارد كه مایل نیستی دیگران از آن آگاه شوند؟ آیا چیزهایی در تو وجود دارد كه فقط خودت از آنها باخبر هستی؟ وقت آن است كه همه‌ آنها را ببینی. هیچ چیز را پنهان نكن هنگام آن رسیده كه هر آن چه را تا به حال در پستوی ذهنت مخفی كرده ای، بیرون بیاوری و در مقابل دیدگان خود آنها را مرور كنی.

مواجهه با بخش دست نخورده وجودت

هنگام مراقبه به چیزی فكر نكن بگذار هر تصویر ذهنی كه می خواهد به سراغت بیاید. این تصاویر وقتی ناآگاهانه به سویت بیایند تو با وجوهی از خویش آشنا می شوی كه تا به حال سعی می كردی با آنها مواجه نشوی. این تصاویر ذهنی از ناخودآگاه تو می آیند. ناخودآگاه جایی از ذهن است كه حد و مرز ندارد با مراقبه قسمتی از وجود تو كه هم چنان دست نخورده و ناشناخته و پس زده مانده به بخش آگاه ذهنت قدم می گذارد. با این تصاویر مواجه شو و با دیدن آنها خود حقیقی ات را بشناس.

با انتشار امواج عشق جذاب تر شوید

تو مشغول تماشای این صحنه هستی. به خودت نگاه كن یك گل شده ای. گلی زیبا و خوشبو. آنقدر خوشبو كه عطر رایحه اش در سراسر باغ پیچیده و هر كس از كنارش می گذرد جذب این رایحه می شود.

تو به آن گل خوشبو به خودت نگاه می كنی كه از خودش عطر عشق ساطع می كند. برای گل فرقی نمی كند كه چه كسی در رهگذرش قرار گیرد و حتی وقتی تنهاست و كسی نیست عطر افشانی می كند. تو آن گل هستی و در همه حال مشغول انتشار امواج خوشبوی عشقی و با نثار آن بیشتر از عشق سرشار می شوی. تو در زندگی مثل این گل هستی و همیشه حتی وقتی تنهایی از خود امواج عشق را به بیرون می فرستی شاهد باش كه چگونه امواجی كه از تو به بیرون سرریز می كنند مثل نیروی جاذبه دیگران را به سویت جذب می كنند. تو دیگران را در میدان مغناطیسی عشق قرار می دهی و امواج عشق چهره ای زیبا و جذاب از تو می سازد.

منتظر تأیید دیگران نباش‌، به تحقیر دیگران اهمیت نده

ذهن تو از كودكی تا به حال توسط دیگرانی كه بیرون از وجودت هستند شرطی شده و تو برای آن كه بدانی آدم خوبی یا بدی هستی به نظرات دیگران وابسته شدی. تو بارها به خاطر كارهایی كه دیگران بد دانسته اند تنبیه و تحقیر شده ای و اگر حتی پنهانی توانسته ای آنها را انجام دهی عذاب وجدان راحتت نگذاشته. هم چنین كار خوب را دیگران برایت تعریف كرده اند اما همه تأییدها و تحقیرها مطابق معیارهای متغیر ذهنی انجام می شوند در حالی كه تو فقط ذهن نیستی و ذهن به عنوان یك ابزار در خدمت توست تا بتوانی به وسیله آن به بالاتر از ذهن دست یابی.

حالا به عنوان یك شاهد به خودت نگاه كن كه چگونه به دهان دیگران چشم دوخته ای كه تأیید یا تحقیرت كنند امواجی را ببین كه از سوی دیگران به سمت تو می آیند تو نه آن تأییدها هستی و نه آن تكذیب و تحقیرها اینها فقط افكاری هستند كه از سمت دیگران به صورت امواج شنیداری و دیداری به سمت تو می آیند. تو می توانی تمام این حرفها را بشنوی و درك كنی اما آن حرفها. تو شاهد باش كه در برابر افكار دیگران منفعل نیستی تو با معیارهای روحی درونی می توانی نسبت به افكار و اعمالت كنترل داشته باشی. تو نه كارهای خوبی كه كرده ای هستی و نه كارهای بدی كه انجام داده ای. شاهد باش كه این تو این اعمال و افكار نیستی و به عنوان شاهد فقط آنها را ببین و هیچ قضاوتی درباره شان انجام نده فقط به آنها نگاه كن. حالا تو از بالا به همه چیز نگاه می كنی و به راحتی می توانی بر جنبه های مثبت و منفی خویش آگاهانه اشراف داشته باشی.

جدا کردن افکار منفی

چشمان خود را ببند. پاییز است تو درحال مشاهده‌ خودت هستی كه در باغی پر درخت زیر درختی نشسته ای. برگ های زیادی زیر پایت ریخته اند. نسیم ملایمی می وزد و برگ های سست را از درخت ها جدا می سازند. وقتش رسیده مثل این درخت افكار منفی كه درباره‌ خودت داری مثل برگ های همین درخت از خود جدا كنی. پاییز افكار منفی ات فرا رسیده و تومی خواهی با جدا كردن این افكار بار دیگر به وجودت فرصت دهی كه با افكاری سبز و مثبت شاداب و باطراوت شود.

تو جدای از افكارت هستی. با جریان این افكار شناور نباش فقط از آنها آگاه شو، تو جدای از این افكار هستی تو به وجود آورنده این افكار نیستی بلكه تنها شاهد آنها هستی. شاهد سبز شدن، زرد شدن و خالی شدن افكار در خودت باش و همه آنها را بپذیر «زندگی مانند نقشی كه بر آب می كشی محو می شود.»

تو فراتر از ذهنت هستی و از آن مجزایی فقط از این موضوع آگاه شو.

حسادت هرگز

كدام گل را دیده ای كه با چشم حسادت به دیگر گل ها نگاه كند. كدا م درخت را دیده ای كه باچشم حسرت به درخت دیگر نگاه كند. كدام كوه در برابر كوه دیگر احساس حقارت كرده و كدام رودخانه با دیدن رودخانه ای بزرگتر غمگین شده و از جریان باز ایستاده؟

به طبیعت خوب نگاه كن هیچ گیاهی را پیدا نمی كنی كه شبیه دیگری باشد و در عین حال هیچ گیاهی را پیدا نمی كنی كه دلش بخواهد جای دیگری باشد.

اما ما انسانها چه؟‌ دائم با چشمان خود در حال دیدن دیگران هستیم و از این كار هدفی نداریم جز این كه معیاری برای سنجش خود داشته باشیم. و عجبا كه اكثر این سنجش ها معطوف به ظاهر است.

چرا فكر می كنی زشت هستی و معیارت برای زیبایی چیست؟ حالا چشمانت را آهسته ببند می خواهم تو را با خود به یك مدیتیشن دعوت كنم:

فرض كن تو قدرت آن را پیدا كرده ای كه همه‌ آدم ها را از بالا ببینی. تو مشغول پرواز در آسمان هستی هیچ كس تو را نمی بیند. قرار است دنیای واقعی را ببینی.

این فرصت خیالی را داری كه همه آدم ها، زن ها و مردها و بچه ها را در یك لباس یك شكل و یك رنگ ببینی. آنها همگی مدل موهایشان شبیه هم است و هیچ وسیله‌ تزیینی و آرایشی را به كار نبرده اند. به هر شهر و دیاری كه سر می زنی همه یك شكل اند. حتی خود تو هم مثل آنها لباس پوشیده ای و مدل موهایت مثل آنهاست. حتی آدم هایی كه زیباترین تصویر را در ذهن تو ساخته اند و در مقایسه‌ با آنها احساس می كنی كه زشت هستی. آنها بدون آرایش و بدون لباس های رنگارنگ وسایل تزیینی خیلی ساده به نظر می آیند نه؟ چه ویژگی در آنها می بینی كه در خودت نمی بینی؟

وقتی از لباس و وسایل تزیینی و آرایش آدم ها بگذری و خودشان را ببینی با بدن های چاق، لاغر،‌ كوتاه یا بلندی روبه رو می شوی كه چندان تفاوتی با هم ندارند و استثناء در میانشان خیلی كم است. حالا كه شبیه اكثر آدم های روی كره‌ زمین هستی باز هم احساس زشتی می كنی؟

اما همین آدم های یك شكل هر كدام رابطه ای ویژه با خد دارند و هیچ كدام شان شبیه آن دیگری نیست. روح خدایی در وجود همه‌ انسانها وجود دارد بنابراین هیچ انسانی نمی تواند زشت باشد چرا كه خدا زیباست. اگر ظاهر همه‌ انسانها را كنار بزنی به روح مشتركی می رسی كه از خدا به آنها رسیده. تو قبل از به دنیا آمدن به خدا قول دادی كه كاری را به انجام برسانی كاری كه در این دنیا بر دوشت گذاشته شده بود و خدا خواست كه از طریق تو آن كار انجام شود. اگر فراموش كرده ای صبر داشته باش ما با كمك هم آن را یادت می آوریم.

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.