نرم افزار حساب جفر

نرم افزار حساب جفر

توضیحات کوتاه

علم جفر یک علم خفیه است و یادگیری ان مستلزم تمرین و محاسبات دقیق دارد ولی با استفاده از این نرم افزار و فراگیری علم جفر از طریق مطالعه کتاب به راحتی میتوانید این علم را بدون استاد یاد بگیرید

مشخصات فایل

قیمت : 0 تومان
بازدید: 9304 نفر

نرم افزار حساب جفر یک نرم افزار ایرانی و بومی شده است و برای تبدیل کلمات عربی و اصلاح صفحه کلید تمام پیش بینی های لازم را در خود دارد 

علم جفر یک علم خفیه است و یادگیری ان مستلزم تمرین و محاسبات دقیق دارد 

ولی با استفاده از این نرم افزار و فراگیری علم جفر از طریق مطالعه کتاب  به راحتی میتوانید این علم را بدون استاد یاد بگیرید 

مواردی که در این نرم افزار  می توانید محاسبه کنید 

دوائر
15 دایره مشهور و کاربردی در نرم‌افزار قرار دارد که در همه امکانات نرم‌افزار قابل استفاده است.
دوائر حروف عبارتند از:
1- ابجد
2- اهطم
3- ابتث
4- ایقغ
5- اجهب
6- اجذش
7- ارغی
8- انسغ
9- احست
10- ادیل
11- اجهز
12- افسج
13- اعهط
14- احمد
15- اموس
الگوریتم های دوائر عدد پیشرفته و ساده شده‌اند تا در سرعت و عملکرد بهبود یابند.
موارد تکراری حذف شده‌اند. (مانند کبیر در هر یک از دوائر که فقط ابجد کبیر مانده است)
هر یک از دوائر حروف با دوائر عدد قابل استفاده است.


دوائر اعداد:
ابجد:
1. ابجد کبیر
2. وضعی
3. ابجد افلاکی
4. ابجد صغیر
5. ابجد بروجی
6. ابجد معکوس
7. ابجد ادریسی
8. ابجد علویات یا عدد وسط
9. ابجد ثانی
10. ابجد علوی یا ابجد سبعه
11. ابجدی
12. منقول از امیرالمومنان جهت هر امری
13. ابجد شعیب نبی ع
14. ابجد نبوی ص

اهطم:
1. مثلثات الاعداد لنیل المراد
2. وضع هجا - در کتاب معالم النور فی الجفر الکبیر
3. وضع فیثاغورث حکیم یا عدد عنصر صغیر
4. اهطم دانبال نبی ع
5. مثلث وسطی
6. مثلثات عشرات
7. عدد وسیط و غایت تسلیط
8. عدد وسیط (شیوه دوم)

ابتث:
1. وضع حضرت آدم ع - عدد الجمل
2. ابتث منقول از عبدااله عباس
3. ابتث آمده در تحفة الاسرار الملک الجبار

ایقغ:
1. ایقغ یوشع بن نون

اسقاط
محاسبه اسقاط با توجه به عدد دلخواه
قابلیت تنظیم محاسبه صفر یا همان عدد دلخواه (در گذشته عدد صفر نبوده و این ابداع خیام است، لذا باقیمانده را گاهی صفر گرفته و گاهی همان مقسوم علیه)

تکسیر
 - تکسیر مؤخر و صدر
 - تکسیر صدر و مؤخر
 - غریزه مؤخر و صدر
 - غریزه صدر و مؤخر
- - تنظیم تعداد حروف مأخوذ در دسته اول
- - تنظیم تعداد حروف مأخوذ در ادامه کار
 - انجام عملیات های فوق تا زمام

امتزاج
 - امتزاج بی تکرار
 - امتراج با تکرار
- امتزاج بدون محدودیت خطوط و دسته
- تنظیم عدد مأخوذ از هر دسته

لقط
 - لقط منقطع
 - لقط متصل
- تنظیم تعداد حروف مأخوذ برای بار ابتدایی
- تنظیم عدد گام و جهش لقط
- تنظیم تعداد برداشتن (مخصوص حالت منفصل)
- حالت حذف (مخصوص حالت منفصل)

حساب
محاسبه نمودن موارد زیر برای یک عبارت بنابر دایره حروف و عدد انتخاب شده:

- مدخل کبیر
- مدخل مجموعی
- رد به آحاد
- تعداد حروف
- تعداد نقاط و صامات

استنطاق
 - استنطاق از عدد مکانی یا وضعی
 - استنطاق کبیر به روش قدیم
 - استنطاق کبیر به روش عکس
 - استنطاق کبیر به روش بعد (روش جدید )

اساس و نظیره
 - نظیره گیری
 - غریزه گیری
 - ترقی
 - تنزل
 - ترفع
 - مساوات
همگی بنابه دایره منتخب

دور
انجام دور کبیر که شامل ادوار دیگر نیز می‌باشد. بنابه دوایر دلخواه

تفکیک
تفکیک و محاسبه بنابر تقسیم دلخواه زیر
- عناصر اربعه
- شدت عناصر اربعه
- خواص (مزاج)
- شدت خواص
- حروف نورانی و ظلمانی
- ابجد وضعی
- ابجد کبیر
- دایره اوتاد
- دایره کواکب
- دایره افلاک
- نورانی و ظلمانی
- حروف شمسی و قمری
- تاج، حربه، عمود و کرسی
- مسروری، ملفوظی، ملبوبی

بسط
 - بسط ملفوظی بنابر تعداد دور دلخواه
 - بسط بینه
 - معکوس
 - حذف مکررات
 - تنصیف با امکان انتخاب ضریب مورد نظر
 - تضعیف با امکان انتخاب ضریب مورد نظر

رمزنگاری
- رمزگذاری حروف به صورت اعداد کسری
- رمزبرداری از حالت کسری به حروف
- با امکان دسته بندی یا 5 نوع دسته‌بندی حروف از هر دایره (ابجدی، ایقغی، 4 و 4، 4 و 3، 3 و 4)
- رمزی کردن عبارت بنابر دایره ایقغ یا همان حساب افلاکی ابجد
- امکان عکس کردن کسرها به هر دو روش رمزگذاری و رمزبرداری

اعراب‌گذاری
- اعراب گذاری طبق دایره‍ اهطمی (منقول در کتاب کله سر)
- اعراب گذاری طبق دایره‍ اجهب (موسوم روش به ابن سینا)

در این نرم افزار قسمت فال بسیار کاملی نیز گنجانده شده که به ترتیب زیر می باشد 

 فال همسر

- ازدواج کردن (سرالمستتر ص44)
- زندگی تا آخر عمر(سرالمستتر ص68)
- فرزنددار شدن (سرالمستتر ص39)
- فرزنددار شدن (سرالمستتر ص25)
- زمان مرگ همسر (سرالمستتر ص70و71)
- زمان مرگ همسر (سرالمستتر ص31)
- طریقه بطلمیوس برای عاقبت ازدواج یا رابطه دوستی


دیگر فال‌ها
- طالع شخص (میردامادکبیر ص9)
- غالب و مغلوب (سرالمستتر ص 144 الي147 و ص27)
- زمان شروع کار (سرالمستتر ص19)
- محل اقامت (سرالمستتر ص25)
- احوال غائب (سرالمستتر ص31)
- احوال مریض (سرالمستتر ص32)
- حیات و ممات بیمار (سرالمستتر ص81و82)
- احوال جنین (سرالمستتر ص134)

فالنامه شیخ بهایی
 - با 26 جدول، مربوط به موضوعات مختلف

جهت آموزش علوم متافیزیک به مجموعه کتابهای متافیزیک مراجعه نمایید 

پکیج پستی متافیزیک 

این فایل به صورت رایگان می باشد و بعد از انجام فرایند خرید بدون پرداخت هزینه لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت  

برنامه نویس این نرم افزار آقای : سید محمد رضا شهیم 

منبع : hjafr.ir

بروز رسانی های نرم افزار در همین بخش قرار میگیرد 

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.