رمل کبار

رمل کبار

توضیحات کوتاه

قواعد استخراج مجهولات به طریق مختلف از طریق علم رمل روشهای توضیح اشکال (لحیان، حمره، نصره الخارجه، بیاض، قبض الخارج، عتبه الخارجه، انکیس، عقله، و اما قبض الدخل، و اما نصره الدخل، و اما نقی الخد، و اما جماعت)

مشخصات فایل

قیمت : 1222 تومان
نوع فایل : pdf
تخفیف: 223 تومان
بازدید: 4454 نفر

نام کتاب : .رمل کبار

نویسنده  : علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره) با شرح و تبیین محمد ابراهیم نصراللهی بروجردی

فرمت کتاب : PDF 
تعداد صفحات : 127
تاریخ انتشار در سایت : آبان 1395
زبان : فارسی
حجم فایل:  13.6   مگابایت 

نوع خطوط کتاب: چاپی

توضیحات 

 • امر اول
 • امر دوم
 • امر سوم
 • باب اول در اشکال و دوایر
 • باب دوم در استخراج زایحه
 • باب سوم در استخراج ضمایر
 • منسوبات خانه های رمل
 • سیر نقطه در رمل
 • حکم مطلق در مزاج و امتزاج نقطه
 • در اوتاد نقاط
 • مطلوبات نقاط
 • در اوتاد خانه ها
 • نظرات خانه های رمل
 • حرکات طول و عرض جداول رمل
 • داخل و خارج اشکال و حروف رمل
 • مطلوبات اشکال
 • حکم بسیط و حکم مرکب
 • اعداد عناصر
 • در اعداد خانه های رمل
 • در ارباع خانه ها
 • استخراج خبایا
 • انقلاب خبی
 • منسوبات عناصر
 • منسوبات اشکال
 • در استخراج دفاین
 • جهات عناصر
 • عرض و طول و عمق اشکال
 • در استخراج اسماء
 • حرکات میزان
 • قوای اشکال
 • قوابل
 • حروف اشکال
 • دور اشکال
 • گواه
 • در استخراج اساس رمل سال
 • رمل ایام بارندگی
 • رمل سالیانه
 • قواعد استخراج مجهولات به طریق ابدح از علم رمل
 • در شروط عمل رمل, سه شرط آن
 • شروط طهارت, استقبال قبله, ذکر لااله الا الله
 • دو زانو نشستن
 • حضور قلب و توجه به طرف نیت
 • استمداد از خدای تعالی تا موافقیت میان نقش و مطلوب حاصل
 • طهارت مکان از جمیع کثافات و…
 • در باب اوقات
 • رمل نزدیک به غروب آفتاب و طلوع آفتاب جوزا و سمبله و عطارد و مشتری و زهره
 • روزهای سعد و نحس و ساعات آن
 • روزهای نیک و روزهای نحس و روزهای میانه در رمل
 • در تکون اشکال و ترتیب دوائر رمل
 • عناصر اربعه در رمل
 • عناصر فی نفس الامر آتشی، بادی، آبی، خاکی و مزاج حرارت و برودت و رطوبت و یبوست
 • دائره عمق ۱۶ در ۱۶ رمل و مثلث ابدح آتش
 • در قاعده ثبت زائجه و طریقه آن و ثبت در ریگ یا در کاغذ
 • خانه های رمل به نفس و حال سائل و عمر و فوت و ضعف و نفع و ضرر و تدبیر و شادی دلالت دارند
 • خانه های رمل به مال و بر قدوم غایب و مال و بیع و شرا و نفع و ضرر و معاش و … دلالت دارند
 • خانه اقارب و برادران و خواهران و خویشان و مصاحبان و نقل و حرکت نزدیک و خواب و تعبیر دلالت دارند
 • خانه بیت الاب که بر پدر و استاد و مقام و ضیاع و عقار و دامغان اخبار خوش و لذات و ضیافات و دخول و خروج پدر و… دلالت دارند
 • خانه های رمل که به لعنت و مقصد الاشیاء و دلالت بر زن و شریک و خصم و نزاع و سارق و مقام دلالت دارند
 • خانه های رمل که سفر دور و علم و دین و اطباء و مدارس و تعبیر و خطبه و نکاح دلالت دارند
 • در سیر نقطه و اشکال شانزده تایی آن و شکل رباعی و ثمانی
 • در حکم مطلق و تحقیق مطلب
 • در اوتاد و موایل و زوایل و اوتاد الاوتاد نقاط رمل
 • معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
 • اشکال مفتوح، فرد و مسدود، زوجیت در رمل
 • اشکال بعضی که سعدند و نحس اند و ممتزج اند
 • نقطعه آتش و عددش و عنصر اوسط آن
 • در میان خانه های شانزده گانه رمل
 • در نظرات خانه ها
 • معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
 • اشکال جدول رمل سعد، نحس، ممتزج
 • اشکال رمل منسوب به نوعی از اشخاص به تفصیل جداول آن
 • روشهای توضیح اشکال (لحیان، حمره، نصره الخارجه، بیاض، قبض الخارج، عتبه الخارجه، انکیس، عقله، و اما قبض الدخل، و اما نصره الدخل، و اما نقی الخد، و اما جماعت)
 • روش دوم توضیحات مربوط به شکلهای مختلف در خانه های متفاوت (شکلهای مختلف در خانه اول و … خانه چهارده هم)
 • مطلوب در دائره ابدح پنجم

و صدها مطالب دیگر

راهنمایی! بعد از پرداخت آنلاین، لینک دانلود ضمن نمایش در سایت به ایمیل شما نیز ارسال میکردد .

 مشاهده  یک صفحه از کتاب رمل کبار 

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.